Mechanika előadás, 2014-15. őszHelyszín: P: 08:30-10:00 (F3213)

Jegyszerzés:

Segédanyagok, jegyzetek:

Az előadások követéséhez hasznosak a Keszthelyi Tamás-féle ill. A Török János-féle jegyzetek. Ezekben az előadáson elhangzott anyag elég jól követhető, de nem fednek át teljesen az előadások anyagával. Ezért alább hozzáférhetővé tettem a saját tavalyi jegyzeteim egy részét.

Olvasásra ajánlom a következő könyveket:

John Robert Taylor, Classical Mechanics (University Science Books)

Tom W. B. Kibble & Frank H. Berkshire, Classical Mechanics (Imperial College Press)


A mélyebb tudás megszerzéséhez ajánlom az alábbi könyvek olvasását:

H. Goldstein: Classical Mechanics (Addison-Wesley)

L.D. Landau, E.M. Lifsitz: Elméleti Fizika I, Mechanika (Typotex Kiadó)

V.I. Arnold: Mathematical Methods of Classical Mechanics (Springer)

H.C. Corben and P. Stehle: Classical Mechanics (Dover Publications)Letölthető segédanyagok:

Keszthelyi Tamás jegyzete

Török-Orosz-Unger jegyzet

Szkennelt saját, előző évi jegyzetek (a nyelvtani- illetve egyéb hibákért, konzisztens jelölésért, stb. felelősséget nem vállalok, az anyag tájékoztató jellegű, és szigorúan csak a kurzus résztvevőinek szól!):

Introduction; OneD_Motion; CentralPot; PointParticles; Rigid_Body

D'Alambert; Lagrange; HamiltonianMechanics; ContinuumMechanics;Egyéb 'advanced material', Mechanika 2 kurzus anyagából:

AcceleratingSystems; CanonicalTransformations; HamiltonJacobi, Relativity;