Tárgykövetelmények
Természettudományi Kar
Nappali, közlekedésmérnök, járműgépész és logisztikus 1. évfolyam
Fizika A2K & A2J

Kód: BMETE15AX09; BMETE15AX16;             Követelmény: 3/0/0/V/3;
Félév: 2012/13/1;                Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Varga Imre (GM kurzus).

 

Jelenléti követelmények. Nincsenek követelmények.

 

Félévközi számonkérések: 1 db 90 perces 100 pontos zárthelyi dolgozat

            Zh: 9. hét (okt. 30.);            pótlás: Fizika verseny, pótlási hét
            Témája: Elektrosztatika és stacionárius áramok.

            Pontozása:

0 ponttól   40 pontig: elégtelen (1)
            41 ponttól   54 pontig: gyenge (2)
            55 ponttól   69 pontig: közepes (3)
            70 ponttól   84 pontig: jó (4)
            85 ponttól 100 pontig: jeles (5)

Az aláírás megszerzésének feltétele: a zh illetve a pótzh eredményének el kell érnie a 26 pontot.

 

Megajánlott jegy kapható: az utolsó órán, péntek reggel egy nem kötelező 100 pontos, 90 perces „Fizika verseny”-t tartunk a teljes anyagból, melynek eredménye alapján (legalább közepes eredmény esetén) megajánlott jegy kapható. Ez a verseny lehetőséget ad az aláírás megszerzésére. A Fizika verseny pótlására a pótlási héten kerül sor.

 

A félév végi osztályzat kialakítása: Maximum 120 perces írásbeli „beugró” dolgozat, melynek eredménye alapján megajánlott jegy szóbeli felelettel módosítható. Az írásbeli dolgozat pontozása majdnem olyan, mint a Zh-é, kivéve, hogy a gyenge (2) érdemjegy már 40 pontos dolgozattal elérhető.

           

Konzultációk: oktató: dr. Varga Imre, igény szerint.

 

 

Budapest, 2012. szeptember 9.

 

 

                                                                                              ______________________
                                                                                                          tárgyfelelős

                                                                                                      Dr. Varga Imre