Fizika MSc :: Diplomatéma :: Kiírás

Témavezető:
Neve:Palotás Krisztián
Tanszéke:Elméleti Fizika
E-mail címe:palotas@phy.bme.hu
Telefonszáma:463-4126

Azonosító: DM-2014-6
Diplomatéma címe: Elektron transzport szimuláció atomi méretű kontaktusokban
Melyik szakiránynak ajánlott? ''Alkalmazott fizikus''  ''Kutatófizikus'' 
A jelentkezővel szemben támasztott elvárások: Jó eredmény kvantummechanika tárgyból, Jó programozási képesség, Jó angol nyelvtudás
Témavezető neve:
Témavezető Intézménye:
Témavezető Intézményének a címe:
Témavezető e-mail címe:
Témavezető telefonszáma:
Leírása: Bevezetés: A mágneses anyagokban fellépő elektron transzport jelenségek vizsgálata, pl. az óriás mágneses ellenállás felfedezése vezetett napjaink mágneses adattároló technológiáinak kifejlesztéséhez. Az elektron transzport folyamatok megértése az atomi- és nanoméret tartományban is rendkívül fontos számos lehetséges jövőbeli technológiai alkalmazás számára, pl. a nanoelektronikában. Feladatok: Az elvégzendő munka a BME TTK, Elméleti Fizika Tanszék, Nanomágnesség kutatócsoportjában történik. A jelölt feladata a KKR módszer megismerése és az SKKR programcsomag használatának alapszintű elsajátítása, valamint elektron transzport folyamatok vizsgálata atomi méretű modell mágneses kontaktusokban a lineáris válaszelméleten alapuló Kubo-Greenwood formula használatával. A diplomamunka célja az elektron transzport folyamatok mélyebb megértése a mágneses tulajdonságok függvényében. Feladatok megoszlása: Elmélet 40%, Programozás 10%, Számítógépes szimulációk 50%. Várható eredmények: A hallgató megismerhet egy aktív kutatási területet, melyben érdemi munkát végez, és megismer egy vagy több elektronszerkezet-számító programcsomagot (SKKR, VASP, Quantum-Espresso), melyek ismerete későbbi munkájában rendkívül hasznosnak bizonyulhat. Ezenkívül fejlesztheti modellalkotási és programozási képességeit, rutint szerezhet a számítógépes szimulációk területén, valamint jártasságot a szakirodalomban való tájékozódáshoz. A kutatás folytatása lehetséges doktori (PhD) munkaként.