Fizika BSc :: Szakdolgozat :: Kiírás

Témavezető:
Neve:Palotás Krisztián
Tanszéke:Elméleti Fizika
E-mail címe:palotas@phy.bme.hu
Telefonszáma:463-4126

Azonosító: Sz-2014-17
Szakdolgozat címe: Pásztázó alagútmikroszkóp szimulációja
Melyik szakiránynak ajánlott? ''Alkalmazott fizika''  ''Fizika'' 
A jelentkezővel szemben támasztott elvárások: Jó eredmény kvantummechanika tárgyból, Jó programozási képesség, Jó angol nyelvtudás
Témavezető neve:
Témavezető Intézménye:
Témavezető Intézményének a címe:
Témavezető e-mail címe:
Témavezető telefonszáma:
Leírása: Bevezetés: A pásztázó alagútmikroszkóp (STM) napjaink egyik leghasznosabb eszköze a legkülönbözőbb fizikai jelenségek vizsgálatára az atomi- és nanoméret tartományban. A mágneses kutatás számára fontos spin-polarizált STM kísérleti alkalmazása terén jelentős előrelépés történt az utóbbi 5 évben. Ennek során felületi komplex mágneses struktúrák (pl. frusztrált antiferromágnesek, spin spirálok) feltérképezése vált lehetővé. Az ilyen rendszerek mágneses alapállapota meghatározható a számítógépes fizika keretein belül, pl. sűrűségfunkcionálelméleten alapú elektronszerkezet-számítás használatával. A kapott mágneses struktúrák kísérletekkel való direkt összehasonlítása az STM szimuláció segítségével valósítható meg. Az alapkutatások célja nagy sűrűségű mágneses adattároláshoz szükséges jelenségek megértése. Feladatok: Az elvégzendő munka a BME TTK, Elméleti Fizika Tanszék, Nanomágnesség kutatócsoportjában történik. A jelölt feladata az STM szimuláció módszereinek alapszintű megismerése, illetve a csoportban nemrég kifejlesztett spin-polarizált STM számítógépes program különböző opcióinak és verzióinak integrálása egy egységes kódba, valamint az új kód tesztelése és használatának megértése. Feladatok megoszlása: Elmélet 30%, Programozás 60%, Számítógépes szimulációk 10%. Várható eredmények: A hallgató megismerhet egy aktív kutatási területet, mely lehetővé teszi a későbbiekben a kutatásba való bekapcsolódást. Ezenkívül programozási képességeit fejlesztheti, mely későbbi munkájában rendkívül hasznosnak bizonyulhat. Folytatásként, az új kód alkalmazásával számos fizikai probléma vizsgálata lehetséges MSc diplomamunka keretében.