A QCD alacsony energiás effektív modelljei

A QCD alacsony hőmérsékletű fázisát hadron-gáz írja le. Ha elegendően sok hadront veszünk figyelembe, akkor a kölcsönhatásmentes hadron gáz (hadron resonance gas) is képes jól visszaadni a QCD numerikus szimulációkból ismert tulajdonságainak jó részét. Ezen számítások pontosítása, a hadronok illetve kvarkok kölcsönhatásának effektív figyelembe vétele további jelenségek leírását teheti pontosabbá.

Másfelől, ha csupán a legalacsonyabb energiás hadronokat (pionok, nukleonok) vesszük figyelembe, de a szimmetriák által megkövetelt megkötésekkel (szigma modellek), akkor ismét értelmes, és jó leírása adható  a QCD megfigyelhető mennyiségeinek más részére. A nemlineáris szigma modellben a szabad energiára két hurok számítások viszonylag régen ismertek, azonban nagy valószínűség szerint a három hurok rendben új jelenségek is felbukkanhatnak. Ezért a három hurok számítások, illetve azok alacsony energiás kifejtése fizikailag is új információkat szolgáltathat.

Emiatt a QCD alacsony energiás viselkedésének tanmulmányozása aktuális kérdés, ugyanakkor technikailag nem egyszerű feladat. A következő témákat lehetne itt említeni:
Ezek lehetnek MSc diplomamunka vagy PhD témák.