Tárgykövetelmények
TTK
mérnökfizikus, 4.-5.
Szemcsés anyagok fizikája

Kód: BMETE155313; Követelmény: 2/0/0/V/3;
Félév: 2008/09/1; Nyelv: magyar/angol

Előadó: Unger Tamás és Börzsönyi Tamás.


Jelenléti követelmények. A rendszeres megjelenés ajánlott


Félévközi számonkérés: Nem tervezett


Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a hallgató megjelenjen a vizsgán


A félév végi osztályzat kialakítása

Az osztályzatot a vizsgán feltett kérdésekre adott válaszok alapján állapítjuk meg.


alapvető hiányosságok, nem kielégítő felkészülés, elégtelen (1)
súlyos hiányosságok, az alapvető összefüggéseket ismeri elégséges (2)
az anyag elfogadható ismerete, de fontos kérdések tisztázatlanok közepes (3)
az anyag általános, jó ismerete, hiányosságok, tévedések előfordulnak jó (4)
az anyag magabiztos ismerete, képesség a korrekcióra jeles (5)

Konzultációk: igény szerint; oktató: Unger Tamás, Börzsönyi Tamás


Budapest, 2008. április 28.______________________
tárgyfelelős