Tárgykövetelmények
Természettudományi Kar
Nappali, közlekedésmérnök, 1. évfolyam
Fizika A2K

Kód: BMETE15AX09; Követelmény: 3/0/0/V/3;
Félév: 2008/09/1; Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Varga Imre (GM kurzus).


Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.


Félévközi számonkérések: 1 db 90 perces 100 pontos zárthelyi dolgozat

Zh: 12. hét; pótlás: pótlási hét
Témája: a Maxwell-egyenletekig minden.

Pontozása:

0 ponttól 40 pontig: elégtelen (1)
41 ponttól 55 pontig: elégséges (2)
56 ponttól 70 pontig: közepes (3)
71 ponttól 85 pontig: jó (4)
86 ponttól 100 pontig: jeles (5)

Az aláírás megszerzésének feltétele: a jelenléti követelmények teljesítésén túl a zh vagy a pótzh eredményének el kell érnie a 26 pontot.


Megajánlott jegy kapható: akiknek a Zh eredménye legalább hármas osztályzatot elér.


A félév végi osztályzat kialakítása: 120 perces írásbeli dolgozat, melynek eredménye alapján megajánlott jegy szóbeli felelettel módosítható. Az írásbeli dolgozat pontozása olyan, mint a Zh-é.

Konzultációk: oktató: dr. Varga Imre, később meghatározandó időpontban.Budapest, 2008. április 28.______________________
tárgyfelelős

Dr. Varga Imre