Tárgykövetelmények
TTK
mérnök-fizikus, 3. évf.
Kvantummechanika gyakorlat

Kód: BMETE152025; Követelmény: 0/2/0/F/2;
Félév: 2008/09/1; Nyelv: magyar;

Gyakorlatvezetők:
Dr. Udvardi László (T1 kurzus)
még ismeretlen (T2 kurzus)

Jelenléti követelmények. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a gyakorlatoknak legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.


Félévközi számonkérések:

Hetenként kiadott otthoni feladatok, melyek 70%-ának beadása a legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele.

2 db 90 perces 50 pontos zárthelyi dolgozat

1. zh: 8. hét (okt. 30. 12:15-14.00); pótlás: 9. héten külön időpontban
Témája: Operátorok, kötött állapotok, lineáris oszcillátor, impulzusmomentum
2. zh: 14. hét (dec. 11. 12:15-14.00); pótlás: pótlási héten.

Témája: H-atom, perturbációszámítás, szórás, elektron mozgása EM térben

A pótlási hét folyamán különeljárási díj befizetése ellenében
az egyik zárthelyi dolgozat pótlása még egyszer megkísérelhető.


A félév végi osztályzat kialakítása. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy mindegyik zárthelyi dolgozat eredménye elérje a 20 pontot. Ekkor a félévközi jegy a zárthelyik összpontszáma alapján az alábbi módon adódik:


40 ponttól 54 pontig: elégséges (2)
55 ponttól 69 pontig: közepes (3)
70 ponttól 84 pontig: jó (4)
85 ponttól 100 pontig: jeles (5)


Konzultációk: okt. 29. du. gyakorlatvezetők

dec. 10. du. gyakorlatvezetőkBudapest, 2008. április 28.______________________
tárgyfelelős

Dr. Szunyogh László