Tárgykövetelmények
TTK
mérnök-fizikus, 4.-5. évf. és PhD képzés
Bevezetés a részecske-anyag kölcsönhatás elméletébe

Kód: BMETE155832 Követelmény: 2/0/0/V/3
Félév: 2008/09/1 Nyelv: magyar

Előadó: Dr. Nagy István (T0 kurzus).


Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.


Félévközi számonkérések: nincs


Az aláírás megszerzésének feltétele: a jelenléti követelmények teljesítése


A félév végi osztályzat kialakítása: A vizsgaidőszakban kiírt szóbeli vizsgákon.

Konzultációk: a hallgatói igények szerint egyeztetett időpontokban


Budapest, 2008. április 28.


______________________
tárgyfelelős

Dr. Nagy István