Tárgykövetelmények
TTK
4.-5-éves mérnökfizikus, és PhD hallgatók részére
Számítógépes szimulációk a statisztikus fizikában

Kód: BMETE155536; Követelmény: 2/0/0/V/3;
Félév: 2008/09/1; Nyelv: magyar/angol

Előadó: Kertész János (T0 kurzus).


Jelenléti követelmények.Félévközi számonkérések: 1 db házi feladat elkészítése. A feladat elvégzését C, C++ vagy FORTRAN nyelven írt program beadásával, ill. a program segítségével nyert eredmények elemzésének bemutatásával kell igazolni.Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a hallgató a vizsga előtt két héttel házi feladatát elektronikusan beadja.

A félév végi osztályzat kialakítása

Az osztályzatot a vizsgán – részben a házi feladatra vonatkozó - feltett kérdésekre adott válaszok alapján állapítom meg.


alapvető hiányosságok, nem kielégítő felkészülés, hibás házi feladat elégtelen (1)
súlyos hiányosságok, az alapvető összefüggéseket ismeri, elfogadható hf: elégséges (2)
az anyag elfogadható ismerete, de fontos kérdések tisztázatlanok, jó hf közepes (3)
az anyag általános, jó ismerete, hiányosságok, tévedések előfordulnak, jó hf. jó (4)
az anyag magabiztos ismerete, képesség a korrekcióra, szépen bemutatott , jó hf: jeles (5)

Konzultációk: igény szerint; oktató: Kertész János + PhD hallgatók


Budapest, 2008. április 28..______________________
tárgyfelelős