Tárgykövetelmények
BME TTK mérnök-fizikus
nappali, 4.
Kvantuszámítógépek fizikai alapjai

Kód: BMETE155206 Követelmény: 2/0/0/V/3;
Félév: 2008/09/1; Nyelv: magyar;

Előadó: Apagyi Barnabás (X0 kurzus).


Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.


Félévközi számonkérések: Folyamatosan, minden előadáson kapnak a hallgatók otthon kidolgozandó, illetve befejezendő számítási feladatot. Ez kb. 30 feladatot jelent.Az aláírás megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy
a hallgató legalább 20 feladatot kidolgozva írásban beadjon a vizsga előtti héten.
A félév végi osztályzat kialakítása a szóbeli vizsgán nyújtott teljesítményen alapul. A kidolgozott feladatok minősége plusz-mínusz egy jegy korrekciót jelenthet.Konzultációk: vizsga előtti héten 2 óra; oktató: dr. Apagyi Barnabás


Budapest, 2008. május 5.Dr. Apagyi Barnabás
tárgyfelelős