Tárgykövetelmények
BME TTK fizikus, nappali, 3. évfolyam
Kvantummechanika

Kód: BMETE152015 Követelmény: 4/0/0/V/5;
Félév: 2008/09/1; Nyelv: magyar;

Előadó: Apagyi Barnabás és Szunyogh László (T0 kurzus).


Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.


Félévközi számonkérések a kapcsolódó gyakorlati tárgy óráin, az ott megadott követelmények szerint történnek.


Az aláírás megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –,
a kapcsolódó gyakorlati tárgyból a legalább elégséges félévközi jegy megszerzése.


A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik.


Konzultációk: vizsga előtti héten 1-1 alkalom; oktató: gyakorlatvezetőBudapest, 2008. április 28.Dr. Apagyi Barnabás
tárgyfelelős